Ενημέρωση

Αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο τιμολόγησης των παρόχων ρεύματος

Από 1η-1η του 2024 αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο τιμολόγησης των παρόχων ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα, από εδώ έξω το εξής, δεν θα μιλάμε με τιμές κιλοβατόρας ή με τρόπο τιμολόγησης, θα μιλάμε με χρώματα.

Πρώτο χρώμα, το μπλε. Στο μπλε χρώμα θα έχετε μια σταθερή τιμή κιλοβατώρας, η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου, δηλαδή το συμβόλαιό σας θα είναι για ένα ή δύο χρόνια, και θα πληρώνετε για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου μια συγκεκριμένη τιμή στην κιλοβατώρα σας.
Θα βοηθήσει ιδιαίτερα αυτούς που θέλουν να είναι ήσυχοι ότι η τιμή της κιλοβατόρας δεν θα ανεβοκατεβαίνει από μέρα σε μέρα.

Δεύτερος λογαριασμός, ο κίτρινος. Ο κίτρινος θα έχει κειμενόμενη τιμή στην κιλοβατόρα. Τι σημαίνει αυτό? Ανεβαίνει το χρηματιστήριο ενέργειας, θα ανεβαίνει και η τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνετε.
Κατεβαίνει το χρηματιστήριο ενέργειας, θα κατεβαίνει και η τιμή της κιλοβατώρας σας.

Τρίτο, πορτοκαλί χρώμα. Το πορτοκαλί χρώμα είναι η δυναμική τιμολόγηση. Τι θα πει η δυναμική τιμολόγηση, όσοι έχουν έξυπνους μετρητές, θα έχουν διαφορετική τιμή κιλοβατώρας μέσα στη μέρα.
Που σημαίνει ότι όταν οι τιμές της κιλοβατώρας μεταξύ 11 και 3 επηρεάζονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πέφτουν πολύ, θα πληρώνετε λίγο. Ενώ αν χρησιμοποιείτε ρεύμα το βράδυ, οι τιμές θα είναι πολύ, πολύ πιο ακριβές.

Τέταρτο χρώμα είναι το πράσινο για όσους δεν επιλέξουν κάποιον από τους παραπάνω τρόπους και δεν ενταχθούν σε κάποιο νέο τιμολόγιο, όπου η τιμή της κιλοβατώρας αποφασίζεται κάθε πρώτη του μήνα.