Με βάση την εμπειρία μας στις φωτοβολταικές εγκαταστάσεις, διαμορφώσαμε τρία ετήσια πακέτα συντήρησης basic, standard και premium , από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε όποιο ταιριάζει σε εσάς. Ωστόσο, υπάρχει και η δυνατότητα διαμόρφωσης εξατομικευμένων λύσεων, κατόπιν επικοινωνίας με εξειδικευμένο μηχανικό της εταιρίας μας.
ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Basic
Base
129 ανά έτος
Καθημερινός έλεγχος και ανάλυση δεδομένων μέσω Ιντερνετ
Άμεση ενημέρωση του επενδυτή για βλάβη
Επέμβαση μέσα σε 48 ώρες για την επισκευή βλαβών
1 ετήσια επίσκεψη για έλεγχο στο έργο
Έλεγχος κατάστασης φ/β πλαισίων με θερμοκάμερα
Έλεγχος κατάστασης πινάκων AC και DC
Έλεγχος καλωδιώσεων AC και DC
Standard
Extra
149 ανά έτος
Καθημερινός έλεγχος και ανάλυση
δεδομένων μέσω Ιντερνετ
Άμεση ενημέρωση του επενδυτή για βλάβη
Επέμβαση μέσα σε 48 ώρες για την επισκευή βλαβών
Δυο έκτακτες επισκέψεις στο έργο
Έλεγχος με θερμοκάμερα
Μέτρηση ρεύματος – τάσης για κάθε string
Μέτρηση γειώσεων
Μέτρηση μόνωσης των καλωδίων AC & DC
Μέτρηση μόνωσης των φωτοβολταίκών πάνελ
Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων
Έλεγχος συσφίξεων & στατικότητας των βάσεων
Έλεγχος συστήματος τηλεμετρίας
Premium
Full
249 ανά έτος
Καθημερινός έλεγχος και ανάλυση δεδομένων μέσω Ιντερνετ
Άμεση ενημέρωση του επενδυτή για βλάβη
Επέμβαση μέσα σε 48 ώρες για την επισκευή βλαβών
Τρείς έκτακτες επισκέψεις στο έργο
Έλεγχος με θερμοκάμερα
Μέτρηση ρεύματος – τάσης για κάθε string
Μέτρηση γειώσεων
Έλεγχος ισοδυναμικών συνδέσεων
Μέτρηση μόνωσης των καλωδίων AC & DC
Μέτρηση μόνωσης των φωτοβολταίκών πάνελ
Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων
Έλεγχος συσφίξεων & στατικότητας των βάσεων
Έλεγχος συστήματος τηλεμετρίας
Καθαρισμός - Πλύσιμο φωτοβολταίκών πάνελ