Επιστροφές γίνονται δεκτές αυστηρά εντός 7 ημερών και εφόσον το προϊόν επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία. Η προθεσμία επιστροφής προϊόντος λήγει μετά την παρέλευση 7 ημερολογιακών ημέρων από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του προϊόντος.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα επιστροφής είτε ενημερώνοντας την RGA SYSTEMS Ε.Ε στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται πιο πάνω στο παρών, είτε καλώντας στο τηλέφωνο 2152151288 είτε στέλνοντας email στη διεύθυνση rgasystems@gmail.com είτε γράφοντας στη φόρμα επικοινωνίας μας εκφράζοντας την απόφασή σας να επιστρέψετε το προϊόν.

Εμπρόθεσμη θα θεωρηθεί η επιστροφή αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται.

Χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την επιστροφή, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, ακέραια.

Μπορείτε να επιστρέψετε και να παραδώσετε τα προϊόντα χέρι με χέρι στην έκθεση του καταστήματός μας (Κρίσσης 20 Αθήνα) αφού προηγουμένως έχετε επικοινωνήσει μαζί μας για να σιγουρευτείτε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που επιθυμείτε να αλλάξετε ή να επιστρέψετε.

Επισημαίνουμε ότι καμία επιστροφή και ευθύνεσθε για κάθε ανομοίωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

Σε καμία περίπτωση η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή όταν:

– Σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για υγειονομικούς λόγους και τα οποία ανοίχτηκαν μετά την παράδοση.

– Προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη

Κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά.

Επομένως πρέπει να φροντίσετε για τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσον είναι στην κατοχή σας. Παρακαλούμε επίσης να επιστρέψτε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοσή του.

Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας ενημερώσουμε εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το προϊόν που παραγγείλατε δεν λειτουργεί επαρκώς, κατά τη στιγμή της παράδοσής του, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του και θα σας δώσουμε οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στην έκθεση του καταστήματός μας .

Πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν μαζί με την απόδειξη, που παραλάβατε κατά την παράδοση του προϊόντος.

Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση.

Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 7 ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσουμε ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.

Η ευθύνη μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που αγοράζεται μέσω της ιστοσελίδας μας περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της τις τιμής αγοράς του εν λόγω προϊόντος.

Όλες οι περιγραφές προϊόντων, οι πληροφορίες και η ύλη που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν» έχουν” και χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση είτε ρητή είτε σιωπηρή, εκτός από τις εγγυήσεις που παρέχονται εκ της νομοθεσίας. Υπό αυτό το πρίσμα, εάν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής ή ως χρήστης, είμαστε υποχρεωμένοι να

παραδώσουμε προϊόντα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης.

Θεωρείται ότι τα προϊόντα

α) συμφωνούν με την περιγραφή και την ποιότητα που έχει περιγραφεί από εμάς σε αυτήν την ιστοσελίδα, β) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται κανονικά προϊόντα του είδους αυτού , και γ) έχουν την ποιότητα και την απόδοση που είναι κανονική σε προϊόντα του ίδιου είδους και η οποία είναι ευλόγως αναμενόμενη.

Στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό σύμφωνα με το νόμο αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, εκτός από αυτές υπέρ των καταναλωτών και των χρηστών που δεν μπορούν νομίμως να αποκλειστούν.

Όσα προβλέπονται στον όρο αυτόν δεν θίγουν τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ή χρήστη ούτε το δικαίωμά σας επιστροφής προϊόντων.