Ενημέρωση

Διακοπή πριν το Πάσχα για το πρόγραμμα των φωτοβολταϊκών στη στέγη.

Το σύστημα net metering δημιουργεί προβλήματα και για τους προμηθευτές ενέργειας, καθώς οι αυτοπαραγωγοί εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο κατά τις ώρες χαμηλών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά (και πολλές φορές ακόμα και μηδενικές), ενώ καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι τιμές είναι υψηλότερες.

Η πρόωρη λήξη  του προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στη στέγη” θα ανοίξει το δρόμο για την εφαρμογή προγραμμάτων επιδότησης με το σύστημα net billing για νοικοκυριά.

Στην Ελλάδα, τα δύο συστήματα λειτουργούν παράλληλα, με το net-metering να εφαρμόζεται σε μικρά συστήματα και το net-billing να αποτελεί προτίμηση για μεγαλύτερες ανάγκες ενέργειας. Επιπλέον, υπάρχουν κίνητρα για την εγκατάσταση μπαταριών πίσω από τον μετρητή για αυτοκαταναλωτές. Παρόλο που στην Ελλάδα έχουν εγκατασταθεί μόλις περίπου 12.000 νοικοκυριά με φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοκατανάλωσης, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα νούμερα είναι πολύ υψηλότερα. Η Ολλανδία καταλαμβάνει την πρώτη θέση, με περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοκατανάλωσης, καλύπτοντας το 45% της εγκατεστημένης ισχύος της χώρας. Τα εμπορικά συστήματα επί στεγών συμβάλλουν σε ένα επιπλέον 30%.

 

Ποιες επιδοτήσεις ισχύουν για νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις

Τα διάφορα σχήματα επιδότησης για νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις αναλύθηκαν σε εκδήλωση του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, με τον σύμβουλο Στέλιο Ψωμά να παρουσιάζει τα εξής:

  • Το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη στέγη” επιδοτεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της μπαταρίας και ένα τμήμα του φωτοβολταϊκού συστήματος για οικιακά νοικοκυριά, με μέγιστο όριο ισχύος 10,8 kWp.
  • Για τους αγρότες, θα υπάρξει το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι”, αντικαθιστώντας το προηγούμενο, με μέγιστο όριο ισχύος 50 kWp.
  • Στις επιχειρήσεις δεν υπάρχει ακόμα αντίστοιχο πρόγραμμα επιδότησης, αλλά σύντομα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στην Επιχείρηση”, το οποίο θα επιδοτεί συστήματα μηδενικής έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, με ή χωρίς μπαταρία.

Επίσης, παρουσιάστηκαν εκτιμήσεις για το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης σε συστήματα με net billing σε σύγκριση με το net metering. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο χρόνος αποπληρωμής είναι μεγαλύτερος στο net billing σε σύγκριση με το net metering, ειδικά όταν υπάρχει μπαταρία στο σύστημα.

 

Ταχύτερη απόσβεση στις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εάν υποτεθεί ότι μια επιχείρηση εγκαθιστά φωτοβολταϊκό ισχύος 100 kWp στη Χαμηλή Τάση με ποσοστό ταυτοχρονισμού 56,5%.τότε το σύστημα αυτό εκτιμάται ότι αποπληρώνεται σε περίπου 3,1 έτη.

Με το net-billing και τιμή πώλησης της περίσσειας ενέργειας στα 6,5 λεπτά/kWh\, ο χρόνος αποπληρωμής περιορίζεται σε περίπου 3,9 έτη.

Εάν μια επιχείρηση στη Μέση Τάση με ετήσια κατανάλωση 300.000 kWh εγκαθιστά φωτοβολταϊκό ισχύος 150 kWp με μηδενική έγχυση, τότε χωρίς επιδότηση, το σύστημα αυτό υπολογίζεται ότι αποπληρώνεται σε περίπου 4,4 έτη, ενώ με επιδότηση 20% αποπληρώνεται σε περίπου 3,7 έτη