Βρείτε την επιδότηση που δικαιούστε με τρία click

Το πρόγραμμα επιδότησης για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών κατατάσσει τους υποψηφίους σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Τα ευάλωτα νοικοκυριά που πληρούν τα συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Είναι οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Τα νοικοκυριά που έχουν ατομικό εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα χαμηλότερο των 40.000 ευρώ.

3. Τα νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από 40.000 ευρώ.

4. Οι αγρότες (σ.σ είναι η μοναδική κατηγορία που μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκό χωρίς αυτό να υποστηρίζεται από μπαταρία) Θα επιλέξετε την κατηγορία στην οποία ανήκετε και στη συνέχεια θα διαλέξετε την ισχύ του συστήματος. Έχετε κατά νου ότι για κάθε kWp ισχύος, η «παραγωγή» ρεύματος μπορεί να φτάσει περίπου στις 1400 κιλοβατώρες.

Το κριτήριο της ισχύος

Έτσι, αν η ετήσια κατανάλωσή σας φτάνει στις 6000 κιλοβατώρες (περίπου 500 ανά μήνα) τότε θα χρειαστείτε ένα σύστημα με ισχύ λίγο μεγαλύτερη από τα 4 kWp. To μόνο που μένει είναι να επιλέξετε αν συντρέχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο νοικοκυριό σας. Δηλαδή αν υπάρχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια ή πολύτεκνη. Η επιλογή αυτή προσαυξάνει τα ποσοστά επιδότησης κατά 10%.

Ποσοστά και ύψος επιδότησης

Το εργαλείο αποτυπώνει δύο πληροφορίες που θα σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες κατά τη λήψη της οριστικής απόφασης σχετικά με το αν θα λάβετε μέρος ή όχι στη διαδικασία. Πρώτον τα ποσοστά επιδότησης που δικαιούστε για την επένδυση. Διαφορετικό ποσοστό (μικρότερο) ισχύει για το φωτοβολταϊκό και διαφορετικό (σαφώς μεγαλύτερο καθώς φτάνει στο 100%) για τις μπαταρίες. Ο λόγος είναι ότι τα πάνελς έχουν πολύ μικρότερη περίοδο απόσβεσης από τις μπαταρίες οι οποίες εξυπηρετούν στο να καταναλώνει συνεχώς το νοικοκυριό την ενέργεια που παράγει το ίδιο ακόμη και όταν είναι βράδυ ή έχει συννεφιά (σ.σ αυτό έχει κάποιο μικρό οικονομικό όφελος καθώς σε περίπτωση κατανάλωσης της ενέργειας που παράγουν τα φωτοβολταϊκά, μειώνονται οι λεγόμενες μη ανταγωνιστικές χρεώσεις που αποτυπώνονται στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος).

Εκτός από τα ποσοστά επιδότησης, το εργαλείο αποτυπώνει και τα μέγιστα ποσά επιδότησης, τόσο ανά μονάδα ισχύος όσο και συνολικά για την εγκατάσταση. Με τη συγκεκριμένη πληροφορία, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πάρετε μια οικονομική προσφορά για το σύστημα που θα χρειαστείτε και αυτομάτως να έχετε την πλήρη εικόνα: πόσα θα λάβετε ως επιδότηση και πόσα θα πρέπει να βάλετε από την τσέπη σας.